Lean & Green

Stimulatieprogramma Lean and Green.

Met succes doet Kamstra Transport mee aan het stimulatieprogramma Lean and Green. Zo hebben wij in 2014 de Lean and Green Award in ontvangst mogen nemen. Deze Award staat garant voor een CO2 reductie van minimaal 20% welke gerealiseerd moet worden binnen 5 jaar.

Kamstra Transport heeft de lat hoger gelegd en wil binnen 5 jaar de CO2 uitstoot verminderen met 25%. 

Deze doelstelling wordt behaald door de volgende maatregelen:

  • Het grootste deel van de CO2 reductie dient te worden behaald door middel van het aanschaffen van nieuw en “ schoon”  materieel.
  • Daarnaast zullen ook diverse technische aanpassingen worden gedaan  en wordt bijvoorbeeld de bandenspanning nauwlettend in de gaten gehouden.
  • Al onze chauffeurs hebben de cursus het “Nieuwe Rijden” gevolgd

Inmiddels zijn we goed op weg en is al een aanzienlijk deel van de CO2 reductie gerealiseerd.

Meer informatie?

Neem contact met ons op